Jogi nyilatkozat

A www.autoabc.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetõje a Naviref Kft. (3527 Miskolc, Kinizsi u.9.)

Kérjük, hogy a autoabc.hu honlapnak megtekintését megelõzõen olvassa végig az alábbi Jognyilatkozatot. Honlapunk megtekintése az Ön részérõl a Jognyilatkozatban foglaltak elfogadásának minõsül, még akkor is ha nem regisztrált felhasználója, elõfizetõje egyik szolgáltatásunknak sem. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg honlapunkat.

A Naviref Kft és a autoabc.hu szerkesztõi pontos és hiteles információk közlésére törekszenek, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállalnak. A autoabc.hu honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás és egyéb tartalom tájékoztató jellegû, annak pontosságáért, megbízhatóságáért, valódiságáért, teljességéért, esetleges módosulásáért és az ezekbõl eredõ közvetlen vagy közvetett károkért a Naviref Kft és a Honlap szerkesztõi nem vállalnak felelõsséget, ezek felhasználása a felhasználó saját felelõsségére történik.

A Naviref Kft és a Honlap szerkesztõi nem tartoznak felelõsséggel azokért az esetlegesen bekövetkezõ károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történõ illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a autoabc.hu és oldalai részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Naviref Kft tulajdonába megy át, azt a Naviref Kft szabadon felhasználhatja.

A autoabc.hu honlapon szereplõ illetve honlapjáról linkek segítségével elérhetõ partnercégek, hirdetõink lapjain, honlapjain szereplõ információkat a Naviref Kft nem ellenõrzi, ezek elérhetõségéért, tartalmi helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.

Naviref Kft bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strassbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdetõ 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
Ha Ön az Interneten keresztül személyes adatokat juttat el a autoabc.hu-hoz, ezzel hozzájárulását adja azok nyilvántartására és kezelésére, a hivatkozott törvényekkel összhangban.

A honlap tartalmát képezõ minden szöveg, nevek, kifejezések, ábra, logók, képek, grafikák, letölthetõ dokumentum, adatok, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzõi jogvédelem alatt áll, és kizárólag a Naviref Kft elõzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni a személyes használatot meghaladó mértékben. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A Naviref Kft fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Naviref Kft elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, videó anyag, adatszerkezet, struktúra, elrendezés, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A autoabc.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzõi jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Naviref Kft elõzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai mûvelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. Naviref Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és kárainak megtérítését.

Oldalunkról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevõ
a.) nem módosítja az eredeti információt,
b.) a lapra utaló egyértelmû hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az adatszolgáltatók honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzõi jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Amennyiben jelen dokumentum a jövõben módosításra kerül, a változásokat a Naviref Kft a honlapon megfelelõen közzéteszi, és a módosításra felhívja a honlap látogatóinak figyelmét.

Látogatói képgalériák
Kiemelt autóhirdetések