Biztosítás

 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító

A D.A.S. szolgáltatásai

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogvédelmi biztosításai keretében elősegíti azt, hogy a biztosított személy érvényesíteni tudja jogos érdekeit, és a szerződésben meghatározott biztosítási összegig viseli az ehhez szükséges költségeket. A jogvédelmi biztosítás célja a biztosított jogi érdekének megóvása, lehetőség szerint szakszerű tanácsadás segítségével peren kívül, gyors, békés úton. Ha az eljárás lefolytatásához szükséges, a Biztosító megfelelő tapasztalattal rendelkező jogászt javasol a biztosított képviseletére. A biztosítottnak jogában áll képviselőjét szabadon megválasztani. Társaságunk szolgáltatásait az alábbi formában nyújtja:
  • tanácsadás: egyszeri elvi állásfoglalás;
  • peres és peren kívüli képviselet: a biztosított ez irányú meghatalmazása alapján támogatása illetve képviselete az ellenérdekű féllel szemben;
  • költségek viselése: a szerződésben meghatározottak szerint a biztosított jogi érdekeinek védelmével összefüggésben szükségszerűen felmerülő költségek átvállalása.
 

Mit is jelent ez?

a) Minden biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a felmerülő kiadásokat a kötvényben feltüntetett biztosítási összeg erejéig. Ilyenek például:
  • a konkrét káresetek lebonyolításával megbízott D.A.S. szakemberek működésével kapcsolatos költségek;
  • az esettel foglalkozó illetékes bíróság helyén eljáró jogi képviselő díja illetve költségei, amennyiben megbízása elengedhetetlen az ügy sikeres lebonyolítása érdekében;
  • a bírósági eljárással kapcsolatos kiadások és költségek;
  • a bíróság által beidézett tanúk és bírósági szakértők költségei;
  • a másik fél kiadásai és költségei, ha annak megfizetésére a bíróság a biztosítottat kötelezi;
  • az ítélet végrehajtására irányuló kérelem költségeit egy végrehajtási kísérlet erejéig;
  • a biztosított útiköltsége a bírósági eljárás helyszínére, amikor szükséges az ő személyes jelenléte.
b) Amennyiben a D.A.S. ügyfelét gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt külföldön előzetes letartóztatás, vizsgálati fogságba helyezés fenyegeti, akkor a D.A.S. kamatmentesen a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg kétszereséig kauciót (óvadékot) előlegez meg helyette. Mindezek érvényesek a volt SZU utódállamai kivételével egész Európa területére, valamint a Földközi tengerrel határos államokra. Minden egyes biztosítási esemény alkalmával a D.A.S. a biztosított helyett megtéríti a szerződésben részletezett szükséges kiadásokat.
www.das.hu
Látogatói képgalériák
Suzuki tanulmány
Suzuki tanulmány

További galériák
Kiemelt autóhirdetések